Phụ kiện ống thép

ThumbnailSKUPriceName
NCP-3015W38.000  36.100 Cáp luồn dây điện NCP-3015W
NCP-3005W20.000  19.000 cáp luồn dây điện NCP-3005W
NCP-3010W28.000  26.600 cáp luồn dây điện NCP-3010W
MCP-3205B11.000  10.450 cáp luồn dây điện MCP-3205B
MCP-3210B15.000  14.250 cáp luồn dây điện MCP-3210B
MCP-3215B18.000  17.100 cáp luồn dây điện MCP-3215B
FCP-400543.000  40.850 Cáp sợi thủy tinh Puller FCP-4005
FCP-401068.000  64.600 Cáp sợi thủy tinh Puller FCP-4010
FCP-401590.000  85.500 Cáp sợi thủy tinh Puller FCP-4015
ThumbnailSKUPriceName
LN-1509.000  8.550 Đai ốc mạ kẽm LN-150
LN-20013.000  12.350 Đai ốc mạ kẽm LN-200
LN-30028.000  26.600 Đai ốc mạ kẽm LN-300 LN-300
LN-0502.000  1.900 Đai ốc mạ kẽm LN-050
LN-0752.600  2.470 Đai ốc mạ kẽm LN-075
LN-1003.500  3.325 Đai ốc mạ kẽm LN-100
IPB-0501.600  1.520 Đai nhựa IPB-050
IPB-1003.200  3.040 Đai nhựa IPB-100
CB-1004.700  4.465 Đai hợp kim /Zinc Die Cast CB-100
CB-20015.000  14.250 Đai hợp kim /Zinc Die Cast CB-200
CB-0502.100  1.995 Đai hợp kim /Zinc Die Cast CB-050
ThumbnailSKUPriceName
SSCN-050*5.300  5.035 Đầu nối ống trơn với hộp điện SSCN-050*
SSCN-100*13.000  12.350 Đầu nối ống trơn với hộp điện SSCN-100*
ThumbnailSKUPriceName
T-100CF68.000  64.600 Hộp nối ống ren kiểu T T-100CF
T-050CF39.000  37.050 Hộp nối ống ren kiểu T T-050CF
LR-100CF68.000  64.600 Hộp nối ống ren kiểu LR LR-100CF
LR-050CF39.000  37.050 Hộp nối ống ren kiểu LR LR-050CF
LL-100CF68.000  64.600 Hộp nối ống ren kiểu LL LL-100CF
LL-050CF39.000  37.050 Hộp nối ống ren kiểu LL LL-050CF
LB-050CF39.000  37.050 Hộp nối ống ren kiểu LB LB-050CF
LB-100CF68.000  64.600 Hộp nối ống ren kiểu LB LB-100CF
C-050CF39.000  37.050 Hộp nối ống ren loại C C-050CF
C-100CF68.000  64.600 Hộp nối ống ren loại C C-100CF
ThumbnailSKUPriceName
SHBC-M1043.000  40.850 Kẹp treo (Dùng với vít M10) SHBC-M10
SHBC-M1243.000  40.850 Kẹp treo (Dùng với vít M12) SHBC-M12
SCU-0504.000  3.800 Kẹp treo( dùng cho thanh chống đa năng) SCU-050
SCU-1006.000  5.700 Kẹp treo( dùng cho thanh chống đa năng) SCU-100
AU210-20011.000  10.450 Kẹp treo ống kiểu Clevis AU210-200
AU210-0507.500  7.125 Kẹp treo ống kiểu Clevis AU210-050
AU210-1009.000  8.550 Kẹp treo ống kiểu Clevis AU210-100
ThumbnailSKUPriceName
IC-30080.000  76.000 Khớp nối ống ren IMC IC-300
IC-0505.500  5.225 Khớp nối ống ren IMC IC-050
IC-0756.500  6.175 Khớp nối ống ren IMC IC-075
IC-1008.500  8.075 Khớp nối ống ren IMC IC-100
IC-15021.000  19.950 Khớp nối ống ren IMC IC-150
IC-20031.000  29.450 Khớp nối ống ren IMC IC-200
ThumbnailSKUPriceName
RC-M81.800  1.710 Khớp nối ty ren RC-M8
RC-M103.800  3.610 Khớp nối ty ren RC-M10
RC-M125.200  4.940 Khớp nối ty ren RC-M12
ThumbnailSKUPriceName
PT-102-146.300  5.985 Phụ kiện lắp đặt cùng ray C PT-102-14
PT-102-386.000  5.700 Phụ kiện lắp đặt cùng ray C PT-102-38
PT-102-126.000  5.700 Phụ kiện lắp đặt cùng ray C PT-102-12
ThumbnailSKUPriceName
TR-M1290.000  85.500 Ty ren M12 TR-M12
TR-M838.000  36.100 Ty ren M8 TR-M8
TR-M1058.000  55.100 Ty ren M10 TR-M10
ThumbnailSKUPriceName
SCB-050250.000  237.500 Uốn ống luồn dây EMT SCB-050 SCB-050
SCB-100280.000  266.000 Uốn ống luồn dây EMT SCB-100 SCB-100

Hiển thị 1–4 của 103 kết quả

-5%
90.000  85.500 
-5%
58.000  55.100 
-5%
38.000  36.100 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956