Paragon (1)
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR14125A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
17.922.000 VND
5.645.430 VND
Mua ngay