BÁN CHẠY NHẤT

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

-28%
10.396.800 
-28%
1.454.400 

Modicon M221xem thêm

-28%
1.454.400 
-28%
3.549.600 

Modicon M241xem thêm

-28%
10.396.800 
-28%
10.447.200 

Modicon M580xem thêm

-28%
1.474.560 
-28%
9.886.320 
-28%
4.823.280 
-28%
6.422.400 
-28%
273.600 
-28%
408.240 
-28%
13.844.160 
-28%
4.313.520 

Modicon Premiumxem thêm

-28%
4.970.592 
-28%
1.127.016 
-28%
42.145.488 
-28%
4.915.944 
-28%
35.439.624 
-28%
24.737.328 
-28%
32.015.016 
-28%
46.618.704 

Modicon Quantumxem thêm

-28%
3.413.520 
-28%
5.115.528 
-28%
24.180.912 
-28%
16.633.584 
-28%
12.603.888 
-28%
15.847.920 
-28%
8.174.232 
-28%
7.906.536 

Modicon TM3xem thêm

-28%
1.922.400 
-28%
2.304.000 
-28%
3.866.400 
-28%
3.016.800 
-28%
3.643.200 
-28%
1.252.800 
-28%
1.368.000 
-28%
1.965.600 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956