Bảng giá biến tần Danfoss - MCD500


ThumbnailSKUPriceName
MCD50961BT5G4X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 0961A, IP00 - MCD50961BT5G4X00CV2
MCD51200CT5G5X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 1200A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD51200CT5G5X00CV2
MCD51410CT5G5X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 1410A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD51410CT5G5X00CV2
MCD51600CT5G5X00CV2 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 1600A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD51600CT5G5X00CV2
MCD50744BT5G4X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 744A, IP00 - MCD50744BT5G4X00...
MCD50790CT5G4X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 790A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50790CT5G4X00CV2
MCD50826BT5G4X00CV220.008  Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 826A, IP00 - MCD50826BT5G4X00...
MCD50927CT5G4X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 927A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50927CT5G4X00CV2
MCD50595CT5G4X00CV291.381.584  86.812.505 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 595A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50595CT5G4X00CV2
MCD50619CT5G4X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 619A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50619CT5G4X00CV2
MCD50632BT5G4X00CV2 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 0632A, IP00 - MCD50632BT5G4X00CV2
MCD50396BT5G3X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 396A, IP00 - MCD50396BT5G3X00...
MCD50428CT5G4X00CV273.885.912  70.191.616 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 428A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50428CT5G4X00CV2
MCD50469BT5G4X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 469A, IP00 - MCD50469BT5G4X00...
MCD50525BT5G4X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 0525A, IP00 - MCD50525BT5G4X00CV2
MCD50245CT5G3X00CV257.098.948  54.244.001 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 245A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50245CT5G3X00CV2
MCD50331BT5G3X00CV284.431.976  80.210.377 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 331A, IP00 - MCD50331BT5G3X00...
MCD50360CT5G4X00CV264.408.204  61.187.794 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 360A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50360CT5G4X00CV2
MCD50380CT5G4X00CV267.740.208  64.353.198 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 380A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50380CT5G4X00CV2
MCD50195BT5G2X00CV251.207.112  48.646.756 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 195A, AC53b 3-30:570, IP00 - MC...
MCD50215BT5G2X00CV255.501.700  52.726.615 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 215A, AC53b 3-30:570, IP00 - MC...
MCD50245BT5G3X00CV278.339.160  74.422.202 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 245A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50245B...
MCD50089BT5G1X20CV232.040.146  30.438.139 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 89A, AC53b 3-30:570, IP20 - MCD...
MCD50105BT5G1X20CV232.970.992  31.322.442 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 105A, AC53b 3-30:570, IP20 - MC...
MCD50131BT5G2X00CV235.054.816  33.302.075 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 131A, AC53b 3-30:570, IP00 - MC...
MCD50141BT5G2X00CV237.815.624  35.924.843 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 141A, AC53b 3-30:570, IP00 - MC...
MCD50043BT5G1X20CV221.790.260  20.700.747 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 43A, AC53b 3-30:330, IP20 - MCD...
MCD50053BT5G1X20CV222.118.172  21.012.263 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 53A, AC53b 3-30:330, IP20 - MCD...
MCD50068BT5G1X20CV224.096.220  22.891.409 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 68A, AC53b 3-30:570, IP20 - MCD...
MCD50084BT5G1X20CV226.306.980  24.991.631 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 84A, AC53b 3-30:570, IP20 - MCD...
MCD50021BT5G1X20CV218.913.100  17.967.445 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 21A, AC53b 3-30:330, IP20 - MCD...
MCD50037BT5G1X20CV221.568.128  20.489.722 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 37A, AC53b 3-30:330, IP20 - MCD...

Hiển thị 1–4 của 32 kết quả

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956