Bảng giá biến tần Danfoss - MCD200


ThumbnailSKUPriceName
MCD202037T4CV318.891.944  17.947.347 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 37 kW 75A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202037T4CV3
MCD202045T4CV323.070.176  21.916.667 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 45 kW 85A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202045T4CV3
MCD202055T4CV324.402.976  23.182.827 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 55 kW 100A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202055T4CV3
MCD202022T4CV315.221.450  14.460.378 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 22 kW 48A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202022T4CV3
MCD202030T4CV316.924.476  16.078.252 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 30 kW 60A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202030T4CV3
MCD202015T4CV313.677.091  12.993.236 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 15 kW 34A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202015T4CV3
MCD202018T4CV314.205.981  13.495.682 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 18 kW 42A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202018T4CV3
MCD202075T4CV328.380.228  26.961.217 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 75 kW 140A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202075T4CV3
MCD202090T4CV338.291.624  36.377.043 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 90 kW 170A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202090T4CV3
MCD202110T4CV341.454.384  39.381.665 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 110 kW 200A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202110T4CV3
MCD202007T4CV312.873.179  12.229.520 Khởi động mềm MCD 200, _x000D_ 7 kW 18A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202007T4CV3

Hiển thị 1–4 của 11 kết quả

-5%
24.402.976  23.182.827 
-5%
23.070.176  21.916.667 
-5%
18.891.944  17.947.347 
-5%
16.924.476  16.078.252 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956