Hướng dẫn cách cài đặt biến tần INVT GD200A

Bài viết này, Hoàng Vina xin hướng dẫn cách bạn cách cài đặt biến tần INVT GD200A đến cho các bạn được hiểu sâu hơn.

Trước khi bắt đầu đấu dây hoặc cài đặt biến tần, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất và tuân thủ các quy định an toàn.

Hướng dẫn cách cài đặt Biến tần INVT GD200A
Hướng dẫn cách cài đặt Biến tần INVT GD200A

1. Sơ đồ đấu dây chạy dừng của biến tần GD200A


Sơ đồ đấu dây chạy dừng bằng relay
Sơ đồ đấu dây chạy dừng bằng relay
Sơ đồ đấu dây chạy dừng bằng nút nhấn
Sơ đồ đấu dây chạy dừng bằng nút nhấn

Để cài đặt, đọc trạng thái dữ liệu và thay đổi thông số biến tần GD200A, ta sử dụng keypad.

Hướng dẫn cách cài đặt biến tần INVT GD200A

2. Các phím điều khiển trên keypad


Phím chương  trình Phím chương  trình Nhập hoặc thoát trong menu từ cấp ban đầu Và thay đổi nhanh chóng thông số
Phím nhập Phím nhập Nhập/thay đổi giá trị và xác nhận giá trị được nhập/thay đổi
Phím UP Phím UP Tăng giá trị dữ liệu hoặc thay đổi thông số
Phím DOWN Phím DOWN Giảm giá trị dữ liệu hoặc thay đổi thông số
Phím Right-shilf Phím Right-shilf Chuyển giá trị hiển thị khi chạy/dừng hoặc chuyển đổi nhanh tới thông số cần thay đổi.
Phím RUN Phím RUN Khởi động chạy biến tần khi dùng chế độ Keypad
Phím Stop/reset Phím Stop/reset Trong khi đang chạy, có thể dùng phím này để dừng biến tần, việc này do P7.04 quyết định
Khi báo lỗi, ấn phím này dùng để reset lỗi
Phím Quick Phím Quick Chức năng của phím này được xác nhận bởi P7.02

3. Thông số chức năng chung của dòng biến tần GD200A


Thông số chức năng của dòng biến tần GD200A được chia thành 30 nhóm (P00~P29) theo từng chức năng. Mỗi nhóm chức năng chứa 3 cấp menu: Nhóm thông số chức năng nằm ở cấp thứ nhất (Ví dụ: P00), nhóm điều chỉnh nằm ở cấp thứ 2 (Ví dụ: P00.03),  và nhóm cài đặt giá trị nằm ở cấp thứ 3 của menu (Ví dụ: P00.03 = 50.00Hz).

4. Thông số cơ bản biến tần GD200A


THÔNG SỐ GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ DIỄN GIẢI
P00.00 2 Chế độ chạy V/F
P00.01 1 Chọn lệnh chạy/dừng từ terminal P00.01=0: chọn lệnh chạy/dừng từ bàn phím ( phím RUN / STOP )
P00.03 50.00 Hz Tần số MAX, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor
P00.04 50.00 Hz Tần số ngưỡng trên
P00.05 00.00 Hz Tần số ngưỡng dưới
P00.07 03
P00.06 02 Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở ngoài ngõ vào AI2;

P00.06=00: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng bàn phím (6/5)

P00.06=01: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở trên bàn phím.

P00.11 Giây Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số MAX)
P00.12 Giây Thời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số MAX về 0Hz)
P01.18 0 Cấm chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn

P01.18=1: Cho phép chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn

P04.01 2.0 % Bù moment khởi động ở tần số thấp
P04.09 000.0 % Tắt hệ số bù trượt cho motor
P05.01 1 Chức năng chân S1: chạy thuận
P05.02 2 Chức năng chân S2: chạy ngược
P02.01 kW Công suất định mức của motor
P02.02 Hz Tần số định mức của motor
P02.03 RPM Tốc độ định mức của motor
P02.04 V Điện áp định mức của motor
P02.05 A Cường độ dòng điện định mức của motor

5. Cách nhập thông số


Cách nhập thông số theo lưu đồ sau:

Lưu đồ cài đặt biến tần INVT GD200A
Lưu đồ cài đặt biến tần INVT GD200A

Lưu ý:

  • Phím SHIFT dùng để thay đổi hiển thị của tần số đặt, tốc độ motor, cường độ dòng điện motor… (Các đèn trạng thái tương ứng với dữ liệu hiển thị).
  • Cài đặt lại thông số mặc định theo nhà sản xuất: P00.18 = 1

Tham khảo thêm các sản phẩm biến tần Schneider tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956