Hành lang khoảng cách an toàn điện hạ thế, trung thế, cao thế

Hành lang khoảng cách an toàn điện hạ thế, trung thế, cao thế
Hành lang khoảng cách an toàn điện hạ thế, trung thế, cao thế
1. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Điện lực được quy định trong bảng sau:

Hành lang khoảng cách an toàn điện hạ thế, trung thế, cao thế

2. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 4 Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và được quy định trong bảng sau:

Hành lang khoảng cách an toàn điện hạ thế, trung thế, cao thế

3. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện khi dây ở trạng thái võng cực đại đến điểm cao nhất của đối tượng được bảo vệ và được quy định trong bảng sau:

Hành lang khoảng cách an toàn điện hạ thế, trung thế, cao thế

Mong rằng các con số trên đây đã làm bạn hài lòng, bạn yên tâm đây là các thông số chính xác và đã được kiểm nghiệm thực tế. Hãy đồng hành cùng Hoàng Vina để tìm hiểu nhiều hơn các an toàn điện khác nhé.

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956