Easypact EZC250

ThumbnailSKUPriceName
EZC250H42508.555.000  3.669.753 MCCB 4P 250A 36kA 415VAC - EZC250H4250
EZC250H41758.209.000  3.521.333 MCCB 4P 175A 36kA 415VAC - EZC250H4175
EZC250H42008.555.000  3.669.753 MCCB 4P 200A 36kA 415VAC - EZC250H4200
EZC250H42258.555.000  3.669.753 MCCB 4P 225A 36kA 415VAC - EZC250H4225
EZC250H40634.637.000  1.989.088 MCCB 4P 63A 36kA 415VAC - EZC250H4063
EZC250H40804.637.000  1.989.088 MCCB 4P 80A 36kA 415VAC - EZC250H4080
EZC250H41004.637.000  1.989.088 MCCB 4P 100A 36kA 415VAC - EZC250H4100
EZC250H41255.607.000  2.405.179 MCCB 4P 125A 36kA 415VAC - EZC250H4125
EZC250H41506.970.000  2.989.851 MCCB 4P 150A 36kA 415VAC - EZC250H4150
EZC250H41606.970.000  2.989.851 MCCB 4P 160A 36kA 415VAC - EZC250H4160
EZC250H31756.116.000  2.623.519 MCCB 3P 175A 36kA 415VAC - EZC250H3175
EZC250H32006.116.000  2.623.519 MCCB 3P 200A 36kA 415VAC - EZC250H3200
EZC250H32256.116.000  2.623.519 MCCB 3P 225A 36kA 415VAC - EZC250H3225
EZC250H32506.116.000  2.623.519 MCCB 3P 250A 36kA 415VAC - EZC250H3250
EZC250H31003.481.000  1.493.210 MCCB 3P 100A 36kA 415VAC - EZC250H3100
EZC250H31254.131.000  1.772.034 MCCB 3P 125A 36kA 415VAC - EZC250H3125
EZC250H31505.065.000  2.172.682 MCCB 3P 150A 36kA 415VAC - EZC250H3150
EZC250H31605.065.000  2.172.682 MCCB 3P 160A 36kA 415VAC - EZC250H3160
EZC250H21604.262.000  1.828.228 MCCB 2P 160A 25kA 220/240VAC - EZC250H2160
EZC250H21755.145.000  2.206.999 MCCB 2P 175A 25kA 220/240VAC - EZC250H2175
EZC250H22005.145.000  2.206.999 MCCB 2P 200A 25kA 220/240VAC - EZC250H2200
EZC250H22255.145.000  2.206.999 MCCB 2P 225A 25kA 220/240VAC - EZC250H2225
EZC250H22505.145.000  2.206.999 MCCB 2P 250A 25kA 220/240VAC - EZC250H2250
EZC250N42257.306.000  3.133.982 MCCB 4P 225A 25kA 415VAC - EZC250N4225
EZC250N42507.306.000  3.133.982 MCCB 4P 250A 25kA 415VAC - EZC250N4250
EZC250H21003.369.000  1.445.166 MCCB 2P 100A 25kA 220/240VAC - EZC250H2100
EZC250H21253.474.000  1.490.207 MCCB 2P 125A 25kA 220/240VAC - EZC250H2125
EZC250H21504.262.000  1.828.228 MCCB 2P 150A 25kA 220/240VAC - EZC250H2150
EZC250N41004.398.000  1.886.566 MCCB 4P 100A 25kA 415VAC - EZC250N4100
EZC250N41255.518.000  2.367.001 MCCB 4P 125A 25kA 415VAC - EZC250N4125
EZC250N41506.621.000  2.840.144 MCCB 4P 150A 25kA 415VAC - EZC250N4150
EZC250N41606.621.000  2.840.144 MCCB 4P 160A 25kA 415VAC - EZC250N4160
EZC250N41757.174.000  3.077.359 MCCB 4P 175A 25kA 415VAC - EZC250N4175
EZC250N42007.306.000  3.133.982 MCCB 4P 200A 25kA 415VAC - EZC250N4200
EZC250N32255.509.000  2.363.141 MCCB 3P 225A 25kA 415VAC - EZC250N3225
EZC250N32505.509.000  2.363.141 MCCB 3P 250A 25kA 415VAC - EZC250N3250
EZC250N40634.398.000  1.886.566 MCCB 4P 63A 25kA 415VAC - EZC250N4063
EZC250N40804.398.000  1.886.566 MCCB 4P 80A 25kA 415VAC - EZC250N4080
EZC250N31253.822.000  1.639.485 MCCB 3P 125A 25kA 415VAC - EZC250N3125
EZC250N31504.665.000  2.001.098 MCCB 3P 150A 25kA 415VAC - EZC250N3150
EZC250N31604.665.000  2.001.098 MCCB 3P 160A 25kA 415VAC - EZC250N3160
EZC250N31754.840.000  2.076.166 MCCB 3P 175A 25kA 415VAC - EZC250N3175
EZC250N32005.509.000  2.363.141 MCCB 3P 200A 25kA 415VAC - EZC250N3200
EZC250F32254.882.000  2.094.183 MCCB 3P 225A 18kA 415VAC - EZC250F3225
EZC250F32504.882.000  2.094.183 MCCB 3P 250A 18kA 415VAC - EZC250F3250
EZC250N31003.393.000  1.455.461 MCCB 3P 100A 25kA 415VAC - EZC250N3100
EZC250F31253.481.000  1.493.210 MCCB 3P 125A 18kA 415VAC - EZC250F3125
EZC250F31504.252.000  1.823.938 MCCB 3P 150A 18kA 415VAC - EZC250F3150
EZC250F31604.252.000  1.823.938 MCCB 3P 160A 18kA 415VAC - EZC250F3160
EZC250F31754.490.000  1.926.030 MCCB 3P 175A 18kA 415VAC - EZC250F3175
EZC250F32004.882.000  2.094.183 MCCB 3P 200A 18kA 415VAC - EZC250F3200
EZC250F31003.255.000  1.396.265 MCCB 3P 100A 18kA 415VAC - EZC250F3100

Hiển thị 1–4 của 52 kết quả

-57%
8.555.000  3.669.753 
-57%
8.555.000  3.669.753 
-57%
8.555.000  3.669.753 
-57%
8.209.000  3.521.333 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956