Đèn Vòm Phản Quang Paragon

ThumbnailSKUPriceName
PIFE218L20440.000  286.000 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng LED 1250lm, 2x10W PIFE218L20
PIFE136L18383.636  249.364 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng LED 2500lm, 1x20W PIFE136L18
PIFE236L36540.000  351.000 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng LED 2500lm, 2x20W PIFE236L36
PIFC336L54927.273  602.727 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng LED 1800lm, 3X18W - PIFC336L54
PIFC436L721.156.364  751.636 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng LED 1800lm, 4X18W - PIFC436L72
PIFE336L54850.000  552.500 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng LED 1800lm, 3X18W PIFE336L54
PIFE436L721.086.364  706.136 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng LED 1800lm, 4X18W PIFE436L72
PIFE118L10252.727  164.273 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng LED 1250lm, 1x10W PIFE118L10
PIFC118L10302.727  196.773 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng LED 1250lm, 1x10W - PIFC118L10
PIFC218L20494.545  321.455 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng LED 1250lm, 2x10W - PIFC218L20
PIFC136L18400.909  260.591 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng LED 2500lm, 1x20W - PIFC136L18
PIFC236L36630.909  410.091 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng LED 2500lm, 2x20W - PIFC236L36
PIFM114247.273  160.727 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W - PIFM114
PIFM214336.364  218.636 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W - PIFM214
PIFM128374.545  243.455 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W - PIFM128
PIFM228537.273  349.227 Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W - PIFM228
PIFO114245.455  159.545 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFO114
PIFO214326.364  212.136 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFO214
PIFO128310.909  202.091 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFO128
PIFO228450.909  293.091 Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFO228

Hiển thị 1–4 của 20 kết quả

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956