Đèn nhà xưởng SmartBright Highbay G3 BY239P

ThumbnailSKUPriceName
911401565151 3.034.245 BY239P LED200/NW PSU – 20000lm – 4000K – 190W - 911401565151
911401564451 1.734.893 BY239P LED60/CW PSU - 6000lm - 6500K - 62W - 911401564451
911401564651 1.884.578 BY239P LED100/NW PSU – 10000lm – 4000K – 97W - 911401564651
911401564751 1.884.578 BY239P LED100/CW PSU – 10000lm – 6500K – 97W - 911401564751
911401564851 2.870.535 BY239P LED150/CW PSU – 15000lm – 6500K – 145W - 911401564851
911401564951 2.870.535 BY239P LED150/NW PSU – 15000lm – 4000K – 145W - 911401564951
911401565051 3.034.245 BY239P LED200/CW PSU – 20000lm – 6500K – 190W - 911401565051
911401564551 1.734.893 BY239P LED60/NW PSU - 6000lm - 4000K - 62W - 911401564551

Hiển thị 1–5 của 8 kết quả

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956