Đèn Chống Thấm - Chống Bụi Paragon

ThumbnailSKUPriceName
PIFI118L10477.273  310.227 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 1250lm, 1x10W - PIFI118L10
PIFI218L20704.545  457.955 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 1250lm, 2x10W - PIFI218L20
PIFI136L18668.182  434.318 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 2500lm, 1x20W - PIFI136L18
PIFI236L36913.636  593.864 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 2500lm, 2x20W - PIFI236L36
PIFH136L18837.273  544.227 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 2500lm, 1x20W - PIFH136L18
PIFH236L361.139.091  740.409 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 2500lm, 2x20W - PIFH236L36
PIFK118L10930.909  605.091 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 1250lm, 1x10W - PIFK118L10
PIFK218L201.160.909  754.591 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 1250lm, 2x10W - PIFK218L20
PIFK136L181.505.455  978.545 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 2500lm, 1x20W - PIFK136L18
PIFK236L361.848.182  1.201.318 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 2500lm, 2x20W - PIFK236L36
PIFL214447.273  290.727 Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W - PIFL214
PIFL128481.818  313.182 Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W - PIFL128
PIFL228614.545  399.455 Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W - PIFL228
PIFR114830.909  540.091 Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W - PIFR114
PIFR214931.818  605.682 Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W - PIFR214
PIFR1281.245.455  809.545 Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W - PIFR128
PIFR2281.421.818  924.182 Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W - PIFR228
PIFH118L10555.455  361.045 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 1250lm, 1x10W - PIFH118L10
PIFH218L20895.455  582.045 Máng đèn chống thấm dùng bóng LED 1250lm, 2x10W - PIFH218L20
PIFL114339.091  220.409 Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W - PIFL114

Hiển thị 1–4 của 20 kết quả

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956