Biến Áp Paragon

ThumbnailSKUPriceName
BHY (X)5.136.364  3.338.636 Đèn chống cháy nổ BHY (X)
BHY (Q1)5.136.364  3.338.636 Đèn chống cháy nổ BHY (Q1)
BHY (Q2)6.727.273  4.372.727 Đèn chống cháy nổ BHY (Q2)
BPY1 x 36W1.502.727  976.773 Đèn chống cháy nổ BPY1 x 36W
BPY2 x 36W2.329.091  1.513.909 Đèn chống cháy nổ BPY2 x 36W
BCD200818.182  531.818 Đèn chống cháy nổ hiệu EEW BCD200
BCD2503.185.455  2.070.545 Đèn chống cháy nổ hiệu EEW BCD250
BCD4004.638.182  3.014.818 Đèn chống cháy nổ hiệu EEW BCD400
BYS 1 x 36W4.350.909  2.828.091 Đèn chống cháy nổ BYS 1 x 36W
BYS 1 *36XJ7.181.818  4.668.182 Đèn chống cháy nổ BYS 1 *36XJ
BYS-2 x 36W4.741.818  3.082.182 Đèn chống cháy nổ BYS-2 x 36W
BZD 129-10020.330.000  13.214.500 Đèn pha phòng chống nổ hiệu EEW 100w BZD 129-100
BZD 129-12021.141.818  13.742.182 Đèn pha phòng chống nổ hiệu EEW 120w BZD 129-120
BZD 133-5016.370.909  10.641.091 Đèn chống cháy nổ hiệu EEW BZD 133-50

Hiển thị 1–4 của 14 kết quả

-35%
6.727.273  4.372.727 
-35%
5.136.364  3.338.636 
-35%
5.136.364  3.338.636 
-35%
4.741.818  3.082.182 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956