Bảng giá biến dòng (CT Current Transformer IP/5 A ratio)

ThumbnailSKUPriceName
METSECT5CC0201.372.000  568.557 Biến dòng Type C, gắn rail - Φ21 - 200A - METSECT5CC020
METSECT5CC0251.372.000  568.557 Biến dòng Type C, gắn rail - Φ21 - 250A - METSECT5CC025
METSECT5CC0061.219.000  505.154 Biến dòng Type C, gắn rail - Φ21 - 60A - METSECT5CC006
METSECT5CC0081.219.000  505.154 Biến dòng Type C, gắn rail - Φ21 - 75A - METSECT5CC008
METSECT5CC010650.000  269.360 Biến dòng Type C, gắn rail - Φ21 - 100A - METSECT5CC010
METSECT5CC0131.295.000  536.648 Biến dòng Type C, gắn rail - Φ21 -125A - METSECT5CC013
METSECT5CC0151.295.000  536.648 Biến dòng Type C, gắn rail - Φ21 - 150A - METSECT5CC015
METSECT5CC0041.143.000  473.659 Biến dòng Type C, gắn rail - Φ21 - 40A - METSECT5CC004
METSECT5CC0051.143.000  473.659 Biến dòng Type C, gắn rail - Φ21 - 50A - METSECT5CC005

ThumbnailSKUPriceName
METSECT5MA0401.601.000  663.454 Biến dòng Type MA - Φ27 - 400A - 15x25mm - METSECT5MA040
METSECT5MA0151.295.000  536.648 Biến dòng Type MA - Φ27 -150A - 10x32mm - METSECT5MA015
METSECT5MA0201.372.000  568.557 Biến dòng Type MA - Φ27 -200A - 15x25mm - METSECT5MA020
METSECT5MA0251.448.000  600.051 Biến dòng Type MA - Φ27 -125A - 15x25mm - METSECT5MA025
METSECT5MA0301.523.000  631.131 Biến dòng Type MA - Φ27 - 300A - 15x25mm - METSECT5MA030

ThumbnailSKUPriceName
METSECT5MB0401.906.000  789.846 Biến dòng Type MB - Φ26 - 400A - 15X32mm - METSECT5MB040
METSECT5MB0251.523.000  631.131 Biến dòng Type MB - Φ26 - 250A - 12x40mm - METSECT5MB025
METSECT5MB0301.716.000  711.110 Biến dòng Type MB - Φ26 - 300A - 15x32mm - METSECT5MB030

ThumbnailSKUPriceName
METSECT5MC0502.133.000  883.915 Biến dòng Type MC - Φ32 - 500A - 25x25mm - METSECT5MC050
METSECT5MC0251.906.000  789.846 Biến dòng Type MC - Φ32 - 250A - 10x40mm - METSECT5MC025
METSECT5MC0301.982.000  821.341 Biến dòng Type MC - Φ32 - 300A - 20x32mm - METSECT5MC030
METSECT5MC0602.210.000  915.824 Biến dòng Type MC - Φ32 - 600A - 25x25mm - METSECT5MC060
METSECT5MC0802.285.000  946.904 Biến dòng Type MC - Φ32 - 800A - 25x25mm - METSECT5MC080
METSECT5MC0402.057.000  852.421 Biến dòng Type MC mixed: cable/bar profile - METSECT5MC040

ThumbnailSKUPriceName
METSECT5MD0501.716.000  711.110 Biến dòng Type - Φ40 -500A - 12x50mm - METSECT5MD050
METSECT5MD0602.285.000  946.904 Biến dòng Type MD - Φ40 - 600A - 20x40mm - METSECT5MD060
METSECT5MD0802.856.000  1.183.526 Biến dòng Type MD - Φ40 - 800A - 20x40mm - METSECT5MD080

Hiển thị 1–4 của 53 kết quả

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956