Bảng giá biến tần VACON

ThumbnailSKUPriceName
VACON0020-3L-0031-413.719.615  13.033.634 VACON 0020-3L-0031-4-15KW
VACON0020-3L-0038-415.163.785  14.405.596 VACON 0020-3L-0038-4-18.5KW
VACON0020-3L-0008-45.852.327  5.559.711 VACON 0020-3L-0008-4-3KW
VACON0020-3L-0009-46.656.936  6.324.089 VACON 0020-3L-0009-4-4.0 KW
VACON0020-3L-0012-47.819.149  7.428.192 VACON 0020-3L-0012-4-5.5KW
VACON0020-3L-0016-48.974.485  8.525.761 VACON 0020-3L-0016-4-7.5KW
VACON0020-3L-0002-43.232.190  3.070.581 VACON 0020-3L-0002-4-0.55KW
VACON0020-3L-0003-43.452.254  3.279.641 VACON 0020-3L-0003-4-0.75KW
VACON0020-3L-0005-44.518.189  4.292.280 VACON 0020-3L-0005-4-1.5KW
VACON0020-3L-0006-45.171.504  4.912.929 VACON 0020-3L-0006-4-2.2KW
VACON 0020-1L-0004-2Liên hệ: 0912.434.956VACON 0020-1L-0004-2-0.75KW-1X230V
VACON0020-3L-0001-43.101.527  2.946.451 VACON 0020-3L-0001-4-0.37KW
ThumbnailSKUPriceName
VACON0100-3L-0590-5+IP00+SBF4232.528.320  VACON 0100-3L-0590-5+SBF4+IP00-315KW
VACON0100-3L-0087-5+SBF450.696.108  48.161.303 VACON 0100-3L-0087-5+SBF4-45KW
VACON0100-3L-0105-5+SBF458.476.804  55.552.964 VACON 0100-3L-0105-5+SBF4-55KW
VACON0100-3L-0170-5+IP00+SBF472.835.264  69.193.501 VACON 0100-3L-0170-5+SBF4+IP00-90KW
VACON0100-3L-0261-5+IP00+SBF4103.094.240  97.939.528 VACON 0100-3L-0261-5+SBF4+IP00-132KW
VACON0100-3L-0310-5+IP00+SBF4121.720.568  VACON 0100-3L-0310-5-160.0kW
VACON0100-3L-0385-5+IP00+SBF4166.274.016  VACON 0100-3L-0385-5+SBF4-200KW
VACON0100-3L-0460-5+IP00+SBF4187.197.440  VACON 0100-3L-0460-5-IP00 - 250KW
VACON0100-3L-0038-525.389.644  24.120.162 VACON 0100-3L-0038-5-18.5KW
VACON0100-3L-0046-528.844.888  27.402.644 VACON 0100-3L-0046-5-22KW
VACON0100-3L-0061-5+SBF433.695.028  32.010.277 VACON 0100-3L-0061-5+SBF4-30KW
VACON0100-3L-0072-5+SBF441.776.460  39.687.637 VACON 0100-3L-0072-5+SBF4-37KW
VACON0100-3L-0140-5+IP00+SBF460.773.904  57.735.209 VACON 0100-3L-0140-5-+SBF4-75.0KW
VACON0100-3L-0009-510.826.431  10.285.109 VACON 0100-3L-0009-5-4KW
VACON0100-3L-0012-512.246.920  11.634.574 VACON 0100-3L-0012-5-5.5KW
VACON0100-3L-0016-514.633.598  13.901.918 VACON 0100-3L-0016-5-7.5KW
VACON0100-3L-0023-517.884.088  16.989.884 VACON 0100-3L-0023-5-11KW
VACON0100-3L-0031-521.505.696  20.430.411 VACON 0100-3L-0031-5+SBF4-15KW
VACON0100-3L-0003-58.311.781  7.896.192 VACON 0100-3L-0003-5-1.1KW
VACON0100-3L-0004-59.156.397  8.698.577 VACON 0100-3L-0004-5-1.5KW
VACON0100-3L-0005-59.597.900  9.118.005 VACON 0100-3L-0005-5-2.2KW
VACON0100-3L-0008-510.071.396  9.567.826 VACON 0100-3L-0008-5-3.0KW
VACON 0100-3L-0046-5+SBF4Liên hệ: 0912.434.956VACON 0100-3L-0046-5+SBF4-22KW
VACON 0100-3L-0730-5+SBF4+IP00Liên hệ: 0912.434.956VACON 0100-3L-0730-5+SBF4+IP00-400KW
VACON 100-3L-0650-5+SBF4Liên hệ: 0912.434.956VACON 100-3L-0650-5+SBF4-355KW
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956