Biến tần Schneider ATV212WU55N4 – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives

13.300.800 

ATV212WU55N4

– Chức năng chính: Điều khiển tốc độ / tần số ổ đĩa (VSD / VFD) / biến tần
– Thương hiệu: Schneider
– Điện áp nguồn: 380…480 V
– Mạng lưới điện: 3 pha
– Dòng làm việc: 8.6 A – 480 V
10.9 A – 380 V
– Công suất định mức (P): 5.5kW – 7.5hp
– Loại ứng dụng: Máy bơm quạt, thông gió, hệ thống HVAC

Chi nhánh miền nam

tel:0912434956 0912434956       TEL:0912434956  Liên hệ

   Facebook

Hình NhỏMã sản phẩmGiáTên sản phẩm
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WU75N4 16.267.200 Biến tần Schneider ATV212WU75N4 - 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WU40N4 10.944.000 Biến tần Schneider ATV212WU40N4 - 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WU30N4 10.324.800 Biến tần Schneider ATV212WU30N4 - 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WU22N4 9.748.800 Biến tần Schneider ATV212WU22N4 - 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WU15N4 8.443.200 Biến tần Schneider ATV212WU15N4 - 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WD75N4 92.659.200 Biến tần Schneider ATV212WD75N4 - 75KW 100HP 460V TRI IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WD45N4 65.040.000 Biến tần Schneider ATV212WD45N4 - 45KW 60HP 460V TRI IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WD55N4 75.667.200 Biến tần Schneider ATV212WD55N4 - 55KW 75HP 460V TRI IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WD37N4 60.974.400 Biến tần SchneideATV212WD37N4r - 37KW 50HP 460V TRI IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WD30N4 56.601.600 Biến tần Schneider ATV212WD30N4 - 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WD22N4 53.068.800 Biến tần Schneider ATV212WD22N4 - 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WD18N4 48.072.000 Biến tần Schneider ATV212WD18N4 - 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WD15N4 37.300.800 Biến tần Schneider ATV212WD15N4 - 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WD11N4 33.475.200 Biến tần Schneider ATV212WD11N4 - 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212W075N4 7.641.600 Biến tần Schneider ATV212W075N4 - 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212WU55N4 13.300.800 Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HU75N4 9.201.600 Biến tần Schneider ATV212HU75N4 - 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP20
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HU55N4 7.454.400 Biến tần Schneider ATV212HU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP20
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HU40N4 6.777.600 Biến tần Schneider ATV212HU40N4 - 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HU30N4 6.422.400 Biến tần Schneider ATV212HU30N4 - 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HU22N4 5.889.600 Biến tần Schneider ATV212HU22N4 - 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HU15N4 5.251.200 Biến tần Schneider ATV212HU15N4 - 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD55N4 41.947.200 Biến tần Schneider ATV212HD55N4 - 55KW 75HP 460V TRI IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD75N4 49.046.400 Biến tần Schneider ATV212HD75N4 - 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD37N4 30.019.200 Biến tần Schneider ATV212HD37N4 - 37KW 50HP 460V TRI IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD45N4 34.742.400 Biến tần Schneider ATV212HD45N4 - 45KW 60HP 460V TRI IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD30N4 24.393.600 Biến tần Schneider ATV212HD30N4 - 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD22N4S 20.448.000 Biến tần Schneider ATV212HD22N4S - SLIM VERSION 22KW 30HP 480V TRI C
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD22N4 22.603.200 Biến tần Schneider ATV212HD22N4 - 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD18N4 16.944.000 Biến tần Schneider ATV212HD18N4 - 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD15N4 13.660.800 Biến tần Schneider ATV212HD15N4 - 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212H075N4 4.752.000 Biến tần Schneider ATV212H075N4 - 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drivesATV212HD11N4 10.204.800 Biến tần Schneider ATV212HD11N4 - 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20
Thương Hiệu

Loại

Điện Áp

Công Suất

Đánh giá

  1. Phan Thị Thanh Tú

    Liên hệ mua hàng:
    – Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
    – Hotline Miền Nam: 0912.434.956

Thêm đánh giá

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956