Bảng giá biến tần Danfoss


ThumbnailSKUPriceName
MCD202037T4CV318.891.944  17.947.347 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 37 kW 75A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202037T4CV3
MCD202045T4CV323.070.176  21.916.667 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 45 kW 85A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202045T4CV3
MCD202055T4CV324.402.976  23.182.827 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 55 kW 100A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202055T4CV3
MCD202022T4CV315.221.450  14.460.378 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 22 kW 48A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202022T4CV3
MCD202030T4CV316.924.476  16.078.252 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 30 kW 60A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202030T4CV3
MCD202015T4CV313.677.091  12.993.236 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 15 kW 34A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202015T4CV3
MCD202018T4CV314.205.981  13.495.682 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 18 kW 42A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202018T4CV3
MCD202075T4CV328.380.228  26.961.217 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 75 kW 140A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202075T4CV3
MCD202090T4CV338.291.624  36.377.043 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 90 kW 170A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202090T4CV3
MCD202110T4CV341.454.384  39.381.665 Khởi động mềm MCD 200 _x000D_ 110 kW 200A:4-6: 594, ba pha 200-440 VAC - MCD202110T4CV3
MCD202007T4CV312.873.179  12.229.520 Khởi động mềm MCD 200, _x000D_ 7 kW 18A:4-6: 354, ba pha 200-440 VAC - MCD202007T4CV3

ThumbnailSKUPriceName
MCD50961BT5G4X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 0961A, IP00 - MCD50961BT5G4X00CV2
MCD51200CT5G5X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 1200A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD51200CT5G5X00CV2
MCD51410CT5G5X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 1410A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD51410CT5G5X00CV2
MCD51600CT5G5X00CV2 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 1600A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD51600CT5G5X00CV2
MCD50744BT5G4X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 744A, IP00 - MCD50744BT5G4X00...
MCD50790CT5G4X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 790A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50790CT5G4X00CV2
MCD50826BT5G4X00CV220.008  Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 826A, IP00 - MCD50826BT5G4X00...
MCD50927CT5G4X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 927A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50927CT5G4X00CV2
MCD50595CT5G4X00CV291.381.584  86.812.505 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 595A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50595CT5G4X00CV2
MCD50619CT5G4X00CV2Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 619A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50619CT5G4X00CV2
MCD50632BT5G4X00CV2 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 0632A, IP00 - MCD50632BT5G4X00CV2
MCD50396BT5G3X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 396A, IP00 - MCD50396BT5G3X00...
MCD50428CT5G4X00CV273.885.912  70.191.616 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 428A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50428CT5G4X00CV2
MCD50469BT5G4X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 469A, IP00 - MCD50469BT5G4X00...
MCD50525BT5G4X00CV2Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 0525A, IP00 - MCD50525BT5G4X00CV2
MCD50245CT5G3X00CV257.098.948  54.244.001 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 245A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50245CT5G3X00CV2
MCD50331BT5G3X00CV284.431.976  80.210.377 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 331A, IP00 - MCD50331BT5G3X00...
MCD50360CT5G4X00CV264.408.204  61.187.794 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 360A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50360CT5G4X00CV2
MCD50380CT5G4X00CV267.740.208  64.353.198 Khởi động mềm MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 380A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50380CT5G4X00CV2
MCD50195BT5G2X00CV251.207.112  48.646.756 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 195A, AC53b 3-30:570, IP00 - MC...
MCD50215BT5G2X00CV255.501.700  52.726.615 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 215A, AC53b 3-30:570, IP00 - MC...
MCD50245BT5G3X00CV278.339.160  74.422.202 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 200-525 VAC, 245A, AC53a 3-30:50-6, IP00 - MCD50245B...
MCD50089BT5G1X20CV232.040.146  30.438.139 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 89A, AC53b 3-30:570, IP20 - MCD...
MCD50105BT5G1X20CV232.970.992  31.322.442 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 105A, AC53b 3-30:570, IP20 - MC...
MCD50131BT5G2X00CV235.054.816  33.302.075 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 131A, AC53b 3-30:570, IP00 - MC...
MCD50141BT5G2X00CV237.815.624  35.924.843 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 141A, AC53b 3-30:570, IP00 - MC...
MCD50043BT5G1X20CV221.790.260  20.700.747 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 43A, AC53b 3-30:330, IP20 - MCD...
MCD50053BT5G1X20CV222.118.172  21.012.263 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 53A, AC53b 3-30:330, IP20 - MCD...
MCD50068BT5G1X20CV224.096.220  22.891.409 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 68A, AC53b 3-30:570, IP20 - MCD...
MCD50084BT5G1X20CV226.306.980  24.991.631 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 84A, AC53b 3-30:570, IP20 - MCD...
MCD50021BT5G1X20CV218.913.100  17.967.445 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 21A, AC53b 3-30:330, IP20 - MCD...
MCD50037BT5G1X20CV221.568.128  20.489.722 Khởi động mềm tích hợp contactor bypass MCD 500 _x000D_ 200-525 VAC, 37A, AC53b 3-30:330, IP20 - MCD...
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956